Hlavní stránka

Posted by Admin

Datum zápisu: 25.září 2008

Datum vzniku: 23.února 2017

Spisová značka: S 12283 vedená u Krajského soudu v Brně

Název: Společenství vlastníků Moravské Budějovice 1501, 1502, 1503

Sídlo: Mánesova 1503, 676 02 Moravské Budějovice

Identifikační číslo: 058 43 057

Číslo účtu: 278925622/0300

Právní forma: Společenství vlastníků jednotek

Statutární orgán: výbor

Účel společenství: správa nemovité věci


Způsob jednání

Statutárním orgánem společenství je výbor. Výbor zastupuje společenství ve všech záležitostech. Navenek zastupuje společenství předseda výboru a v době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda výboru nebo jiný člen výboru. Písemná právní jednání za společenství podepisuje předseda výboru společně s dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda výboru spolu s místopředsedou  výboru, je podpis místopředsedy výboru považován za podpis dalšího člena výboru.


Naše společenství vlastníků je tvořeno 56 bytovými jednotkami, z toho je 42 vlastníků + jeden vlastník  – ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo, Janáčkova 1479, 676 02 Moravské Budějovice, který má 14 jednotek.