Co nás čeká

Posted by Admin

Investiční akce, opravy, smlouvy, výběrová řízení …

     žádné

Realizováno

Květen 2022 oprava střešní krytiny – částečně stržená větrem

Výmalba a úprava v rozdělení společných prostorů (kolárny, sušárny) pro jednotlivé vchody  (10.06.2020)

STA – rekonstrukce hlavní přijímací stanice pro BVB-T2 (10.03.2020)

Výměna 3 kusů výtahů  (10.01. – 10.04.2019)

Byla provedena oprava stěn výtahových šachet firmou Izolace plochých střech s.r.o. – zatékaní do bytů a na schodiště  (28.01. – 05.02.2019)

Uzavření smlouvy s firmou Schgindler CZ a.s. na výměnu 3 kusů výtahů (28.02.2018)

Uzavření smlouvy o odečítací službě s firmou TECHEM s r.o. (06.01.2018)

Byla provedena výměna vodoměrů (05 a 06.12.2017)

Uzavření smlouvy s firmou TECHEM s r.o. na výměnu vodoměrů a měřičů tepla

Uzavření smlouvy s firmou STARNET, s.r.o. České Budějovice o výši nájmu za technické zařízení, umístěné na naší střeše (24.06.2017)

Uzavření smlouvy s LAMA energy a.s. – o sdružených službách dodávky elektřiny – elektroměry pro společné prostory (12.05.2017)

Uzavření smlouvy s VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. – dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod (09.05.2017)

Uzavření smlouvy s družstvem ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo, Mor. Budějovice o správě nemovitosti (24.04.2017)

Uzavření smlouvy s družstvem ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo, Mor. Budějovice o výpůjčce tepelného zdroje (31.03.2017)

Zřízení bankovního účtu (22.03.2017)